Міжнарожні договори

Меморандум про співробітництво зі Студентським Парламентом Варшавського Університета Природничих Наук.


Меморандум між Національним Університетом Кораблебудування ім. адмірала Макарова та Варшавським Університетом Природничих Наук є базовим договором, що регламентує співробітництво та відносини між органами студентського самоврядування цих університетів, і є першим етапом у розвитку відносин між ними.


Загальні положення:


1. Базуючись на принципах взаемоповаги, студентські парламенти університетів погоджуються використовувати усі наявні можливості кооперації в сфері взаемних інтересів.


2. Для ініціювання будь-якої діяльності, треба розробляти детальний план, який є результатом спільних консультацій та одобрений обома університетами

.

3. Цей Меморандум не накладає ніякі фінансові обов’язки на обидві сторони. Це тако ж означає, що всі деталі сувмісної діяльності будуть договірними на кожен окремий випадок.